לוח צלצולים

לוח צלצולים

שיעור ראשון:  8:55 – 8:00

שיעור שני:  9:40 – 8:55

הפסקת אוכל:  9:50 – 9:40

הפסקה:  10:10 – 9:50

שיעור שלישי:  10:55 – 10:10

שיעור רביעי:  11:45 – 10:55

הפסקה:  12:00 – 11:45

שיעור חמישי:  12:45  – 12:00

שיעור שישי:  13:30 – 12:45

הפסקה: 13:40 – 13:30

שיעור שביעי:  14:25 – 13:40