מחיי ביה"ס - חודש חשוון

נבחרת FLL בביה"ס

בביה"ס פועלת תוכנית חקר ורובוטיקה עם תלמידי כיתות ד' – לימוד טכנולוגיות חדשניות ועידוד התלמידים להיות המנהיגים והיזמים של המחר.